Ai có thể đến Canada?

Công dân nước ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ đáp ứng các yêu cầu là khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ có thể đến Canada. Du khách đến từ các quốc gia bên ngoài Canada không được tiêm chủng đầy đủ sẽ không thể vào Canada trừ khi họ đã đáp ứng được điều kiện miễn trừ được quy định trong các Lệnh được đưa ra theo Đạo luật Kiểm dịch. Nếu không, họ sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Canada, có thể bị từ chối lên các chuyến bay đến Canada và/hoặc có thể bị phạt khi đến.


Kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện để được miễn trừ không:

Để đủ điều kiện được miễn trừ cho khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ, bạn phải:

-       Đủ điều kiện nhập cảnh Canada vào ngày cụ thể mà bạn nhập cảnh

-       Không có dấu hiệu hoặc triệu chứng của COVID-19


-       Đã được tiêm chủng đầy đủ vắc xin ngừa COVID-19 được chấp nhận hoặc kết hợp các loại vắc xin được chấp nhận


-       Đã tiêm mũi cuối cùng ít nhất 14 ngày trước ngày bạn nhập cảnh vào Canada


   + Ví dụ: nếu mũi cuối cùng của bạn là vào Thứ Năm ngày 1 tháng 7, thì Thứ Sáu ngày 16 tháng 7 sẽ là ngày đầu tiên bạn đáp ứng đủ điều kiện 14 ngày


-       Tải bằng chứng tiêm chủng của bạn lên ArriveCAN


-       Đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập cảnh khác (ví dụ: xét nghiệm trước khi nhập cảnh)


Vắc xin COVID-19 được chấp nhận ở Canada:


-       Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2)


-       Moderna (mRNA-1273)


-      
AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)


-       Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)


Nếu bạn đã tiêm vắc-xin bên ngoài Canada được Chính phủ Canada chập nhận, vắc-xin vẫn được chấp nhận nhưng bằng chứng tiêm chủng phải được tải
lên ArriveCAN và yêu cầu giấy chứng nhận chỉ được bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh hoặc bản dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh được chứng nhận.


=> Cung cấp bản dịch được chứng nhận nếu bằng chứng của bạn không phải bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh:


-       Nếu bằng chứng về việc tiêm chủng của bạn không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, đừng tải nó lên ArriveCAN.


-       Thay vào đó, bạn cần tải lên bản dịch được chứng nhận bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.


-       Giữ cả bản gốc bằng chứng tiêm chủng và bản dịch có chứng thực khi bạn đi du lịch.


-       Bản dịch được chứng nhận của bạn phải có con dấu hoặc số thành viên của hiệp hội dịch thuật chuyên nghiệp.


Dịch tài liệu:


Nếu bằng chứng tiêm chủng của bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu, nó sẽ được coi là không hợp lệ và bạn sẽ phải:

   + hoàn thành thời gian cách ly ít nhất 14 ngày


   + hoàn thành xét nghiệm thứ hai vào ngày thứ 8 trong thời gian cách ly của bạn


Những gì không được đáp ứng yêu cầu đối với khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ:


Vắc xin hiện không được chấp nhận:


   + Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C)


   + Cansino (Convidecia, Ad5-nCoV)


   + Gamalaya (Sputnik V, Gam-Covid-Vac)


   + Sinopharm (BBIBP-CorV, Sinopharm-Wuhan)


   + Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc)


   + Vector Institute (EpiVacCorona)


   + Bất kỳ loại vắc xin nào khác không có trong danh sách các loại vắc xin được chấp nhận ở trên


Danh sách các loại vắc xin được chấp nhận có thể mở rộng trong tương lai.


=> Tiêm phòng một phần:


Tại thời điểm này, những khách du lịch nước ngoài chưa tiêm vắc-xin đầy đủ hoặc kết hợp vắc-xin được Chính phủ Canada chấp nhận, ít nhất 14 ngày trước khi nhập cảnh, không thể đến Canada trừ khi họ đáp ứng điều kiện miễn trừ được quy định trong Lệnh được thực hiện theo Đạo luật Kiểm dịch. Nếu không, họ sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Canada, có thể bị từ chối lên các chuyến bay đến Canada và/hoặc có thể bị phạt khi đến.


Hồi phục sau khi mắc Covid-19 với một mũi vắc xin:


Nếu bạn đã khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19, bạn vẫn cần tiêm đầy đủ vắc-xin ngừa COVID-19 được chấp nhận hoặc kết hợp các loại vắc-xin được chấp nhận. Nếu bạn chỉ tiêm một liều vắc xin được chấp nhận không phải là Janssen (Johnson & Johnson), bạn sẽ không đủ điều kiện để được miễn trừ cho khách du lịch đã tiêm chủng đầy đủ.


Nếu bạn không đủ điều kiện là khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ, bạn vẫn có thể nhập cảnh vào Canada.


Không có ngoại lệ cho những khách du lịch đã được tiêm chủng một phần:


Tại thời điểm này, không có trường hợp miễn xét nghiệm hoặc cách ly nào đối với những du khách chưa tiêm đầy đủ vắc-xin hoặc kết hợp vắc-xin được Chính phủ Canada chấp nhận.


Đi du lịch với trẻ em hoặc người phụ thuộc chưa được tiêm chủng đầy đủ:


-       Trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng:


Trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng đi cùng với những khách du lịch đủ điều kiện đước miễn trừ cho khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ:


   + Phải tuân theo tất cả các yêu cầu xét nghiệm cho các xét nghiệm trước khi nhập cảnh, khi nhập cảnh và ngày thứ 8 (trừ khi dưới 5 tuổi)


   + Được miễn cách ly miễn là họ tuân theo các yêu cầu về sức khỏe cộng đồng được nêu trong tài liệu được cung cấp tại biên giới


Điều này áp dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng đi cùng với cha mẹ, cha/mẹ kế, người giám hộ đủ điều kiện được miễn trừ cho khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ khi họ nhập cảnh vào Canada.


ArriveCAN: bao gồm trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng trong hồ sơ gửi đến ArriveCAN của bạn. Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng.


-       Thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi chưa được tiêm chủng:


Thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi chưa được tiêm chủng phải chịu sự cách ly 14 ngày và tất cả các yêu cầu xét nghiệm trước khi nhập cảnh, khi nhập cảnh và ngày thứ 8, cho dù họ có đi cùng với những khách du lịch đủ điều kiện được miễn trừ cho khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ hay không.

ArriveCAN: bao gồm thanh thiếu niên phụ thuộc từ 12-17 tuổi chưa được tiêm chủng trong hồ sơ gửi đến ArriveCAN của bạn. Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng.


-       Đi du lịch với người phụ thuộc chưa được tiêm chủng:


Những người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng, vì lý do hạn chế về tinh thần hoặc thể chất, phải tuân theo tất cả các yêu cầu xét nghiệm và cách ly, ngay cả khi họ đi cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ đủ điều kiện được miễn trừ cho khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ.


ArriveCAN:
bao gồm những người phụ thuộc chưa được tiêm chủng trong hồ sơ gửi đến ArriveCAN của bạn. Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng.


Nếu nội dung gửi của bạn bao gồm những khách du lịch không được miễn yêu cầu cách ly (ví dụ: thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi chưa được tiêm chủng hoặc người phụ thuộc chưa được tiêm chủng), bạn sẽ nhận được thông báo của ArriveCAN và sẽ được yêu cầu hoàn thành báo cáo hàng ngày cho những khách du lịch chưa được tiêm chủng.


Những miễn trừ cho khách du lịch đã tiêm chủng đầy đủ:


Nếu bạn đủ điều kiện được miễn trừ cho du khách đã được tiêm chủng đầy đủ, bạn sẽ được miễn:


   + Cách ly


   + Yêu cầu xét nghiệm ngày thứ 8.


Bất kể quốc tịch nào, tất cả khách du lịch phải đáp ứng và tuân theo tất cả các yêu cầu giống nhau.


Nếu bạn cung cấp các dịch vụ cần thiết hoặc đã đủ điều kiện để được miễn cách ly và xét nghiệm ngày thứ 8, thì bạn không cần đủ điều kiện miễn trừ cho du khách đã được tiêm chủng đầy đủ. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đủ điều kiện để được miễn trừ: hãy tìm hiểu xem liệu chuyến đi của bạn có được miễn trừ hay không.


Các bước cần thực hiện cho chuyến đi của bạn:


Để đủ điều kiện được miễn trừ cho khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ, bạn cũng phải tuân theo các yêu cầu sau:


1.      Kết quả xét nghiệm trước khi nhập cảnh:


Yêu cầu về kết quả xét nghiệm trước khi nhập cảnh


Tất cả du khách từ 5 tuổi trở lên, không phân biệt quốc tịch hay tình trạng tiêm chủng, phải cung cấp bằng chứng về kết quả kiểm tra COVID-19 để nhập cảnh Canada.


Các xét nghiệm kháng nguyên nhanh sẽ không được chấp nhận.


Các loại xét nghiệm được chấp nhận


-       Các xét nghiệm này được coi là các xét nghiệm phân tử được chấp nhận:


   + PCR - Phản ứng chuỗi polymerase


   +
RT-PCR - phiên mã ngược thời gian thực PCR


   +
PCR định lượng (qPCR)


   +
Xét nghiệm axit nucleic (NAT) hoặc xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAATs)


   +
Khuếch đại đẳng nhiệt qua trung gian vòng phiên mã ngược (RT-LAMP)


   +
Khuếch đại đẳng nhiệt


   +
PCR vi giọt kỹ thuật số (ddPCR)


   +
Khuếch đại qua trung gian phiên mã (TMA)


   +
RNA (axit Ribonucleic)


   +
Ct (ngưỡng chu kỳ)


   +
CRISPR


   +
Giải trình tự


   +
Giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) hoặc giải trình tự toàn bộ bộ gen (WGS)


   +
Giải trình tự Oxford Nanopore (LamPORE)


   +
Phát hiện gen N


   +
Phát hiện Orf1a/b


   +
Phát hiện gen S


   +
Phát hiện gen E


   +
Phát hiện gen RdRp


Các xét nghiệm này sử dụng các phương pháp như tăm bông mũi họng (NP), tăm bông mũi hoặc mẫu nước bọt. Tại thời điểm này, bằng chứng về việc có vắc xin sẽ không thay thế kết quả xét nghiệm âm tính.


-       Nếu bạn đã mắc COVID-19 và đã khôi phục


Nếu bạn đã mắc COVID-19, bạn có thể lại dương tính sau khi đã hồi phục và không còn khả năng lây nhiễm.


Nếu bây giờ bạn không có triệu chứng, bạn có thể cung cấp bằng chứng về việc dương tính COVID-19 khi qua biên giới, thay vì âm tính.


   + Xét nghiệm phải được thực hiện ít nhất 14 ngày và không quá 180 ngày trước:


         1. thời gian khởi hành dự kiến ​​ban đầu của bạn


         2. nhập cảnh Canada bằng đường thủy hoặc đường bộ


   + Bằng chứng về kết quả dương tính từ xét nghiệm phân tử được chấp nhận.


Nhận kết quả âm tính trước khi nhập cảnh khi nào và ở đâu?


Nếu bạn bay đến Canada, bạn phải thực hiện xét nghiệm trong vòng 72 giờ kể từ giờ dự kiến khởi hành của chuyến bay ​​đến Canada. Các hãng hàng không sẽ từ chối lên máy bay đối với những hành khách không thể cung cấp kết quả xét nghiệm phân tử hợp lệ.


-       Nếu bạn có chuyến bay nối chuyến:


   + bài xét nghiệm phải được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ thời gian khởi hành dự kiến ​​của chuyến bay thẳng cuối cùng đến Canada


   + bạn có thể cần lên lịch xét nghiệm ở thành phố chuyển tuyến của bạn


-       Nếu bạn lái xe hoặc đi bằng đường thủy, bạn phải xét nghiệm trong vòng 72 giờ kể từ khi bạn dự định nhập cảnh vào Canada.


-       Đối với các chuyến đi ngắn dưới 72 giờ, công dân Canada, những người đã đăng ký theo Đạo luật Ấn Độ, thường trú nhân và những người được bảo vệ đi du lịch đến Hoa Kỳ được phép làm xét nghiệm phân tử trước khi họ rời Canada.


   +
Nếu bài xét nghiệm của bạn đã quá 72 giờ khi bạn nhập cảnh lại Canada, bạn sẽ được yêu cầu làm bài xét nghiệm phân tử trước khi nhập cảnh ở Hoa Kỳ


   +
Trước khi rời Canada, hãy xác minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh cho quốc gia đến của bạn


Cung cấp bằng chứng về kết quả của bạn


Khi đến cửa khẩu, bạn phải xuất trình kết quả xét nghiệm được chấp nhận (bằng chứng điện tử hoặc bản giấy) bao gồm:


   +
Tên khách du lịch và ngày sinh


   +
Tên và địa chỉ cư trú của phòng thí nghiệm / phòng khám / cơ sở thực hiện xét nghiệm


   +
Ngày tiến hành xét nghiệm


   +
Loại xét nghiệm được tiến hành


   +
Kết quả xét nghiệm


Bạn phải xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm của mình ngay cả khi bạn:


   +
Đã xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước đó đến khoảng thời gian 72 giờ


   +
Đã được chủng ngừa COVID-19


   +
Đã hồi phục sau khi mắc COVID-19 và không còn cho kết quả dương tính


   +
Đã hồi phục sau khi mắc COVID-19 và tiếp tục cho kết quả dương tính


Giữ bằng chứng về kết quả xét nghiệm của bạn trong khoảng thời gian 14 ngày bắt đầu vào ngày bạn nhập cảnh Canada.


Tại thời điểm này, khách du lịch nên thực hiện xét nghiệm tại phòng xét nghiệm hoặc cơ sở xét nghiệm có uy tín (tức là cơ sở được chính quyền địa phương công nhận hoặc được công nhận bởi bên thứ ba, chẳng hạn như tổ chức chuyên nghiệp hoặc tổ chức tiêu chuẩn quốc tế).


Tất cả khách du lịch phải:


-      
Cung cấp một trong những loại xét nghiệm được chấp nhận, không phải xét nghiệm kháng nguyên


-       Giữ bằng chứng về kết quả xét nghiệm của bạn trong vòng 14 ngày bắt đầu từ ngày bạn nhập cảnh vào Canada


Ai không cần kiểm tra trước khi nhập cảnh


Tất cả du khách đã được tiêm chủng đầy đủ vẫn phải cung cấp kết quả xét nghiệm trước khi nhập cảnh.


Tìm hiểu xem liệu chuyến du lịch của bạn có được miễn yêu cầu xét nghiệm trước khi nhậo cảnh hay không


2.      Kế hoạch cách ly trong trường hợp bạn không đủ điều kiện để được miễn trừ


Bạn phải chuẩn bị cách ly trong 14 ngày dù bạn đã tiêm chủng đầy đủ, trong trường hợp bạn:


   +
Có triệu chứng


   +
Không đáp ứng các yêu cầu để được miễn trừ cho khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ


Một kế hoạch cách ly phù hợp phải được nhập trên ArriveCAN trong trường hợp bạn không đủ điều kiện để được miễn trừ, bạn có thể bị yêu cầu giải thích
kế hoạch cách ly của bạn tại biên giới.


3.      Tải bằng chứng về việc tiêm chủng lên ArriveCAN


Bạn phải sử dụng ArriveCAN trong vòng 72 giờ trước khi đi du lịch để nhập tình trạng tiêm chủng và bằng chứng về việc tiêm chủng, cách ly và thông tin du lịch.


Nếu bạn không cung cấp thông tin bắt buộc lên ArriveCAN trước khi đến cửa khẩu, bạn sẽ không được xem xét miễn trừ, ngay cả khi bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu khác.


Một số trường hợp ngoại lệ


-       Những người đến bằng thuyền: bạn có thể sử dụng ArriveCAN để gửi bằng chứng đã tiêm chủng trước đó hoặc khi bạn nhập cảnh Canada trong
vòng 72 giờ


-       Những người khuyết tật và các trường hợp đặc biệt khác có thể được miễn sử dụng ArriveCAN


Cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng của bạn trong ArriveCAN


Tại ArriveCAN, trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành, bạn phải cung cấp:


-       Chi tiết về mũi đầu tiên của bạn (ngày, quốc gia và vắc xin bạn đã tiêm)


-       Chi tiết về mũi thứ hai của bạn nếu được yêu cầu (tức là đối với vắc xin Pfizer-BioNTech, Moderna và AstraZeneca / COVISHIELD)


-       Tải lên ảnh hoặc tệp PDF cho từng mũi tiêm chủng của bạn, chẳng hạn như biên lai, thẻ hoặc giấy xác nhận:


   +
Nếu bạn đã tiêm hai liều và cả hai đều được ghi lại trên một bản hoặc tệp PDF, hãy tải lên cùng một hình ảnh hoặc tệp đó cho mũi 1 và làm lại một lần nữa cho mũi 2


   +
Các định dạng tệp được chấp nhận: PDF, PNG, JPEG hoặc JPG   +
Kích thước tệp tối đa để tải lên: mỗi hình ảnh tải lên có giới hạn kích thước 2 MB


-       Định dạng tệp ưu tiên: nếu bạn nhận được tệp PDF của giấy xác nhận tiêm chủng, hãy tải tệp PDF lên thay vì hình ảnh, vì tệp PDF rõ ràng hơn và dễ đọc hơn


-       Những thứ này phải bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc bản dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp được chứng nhận.


Mang theo bằng chứng tiêm chủng ban đầu của bạn khi bạn đi du lịch.


Xác định cuối cùng về tình trạng tiêm chủng của bạn sẽ được thực hiện tại biên giới. Bạn phải mang theo bản sao các bằng chứng điện tử hoặc bản giấy về việc tiêm chủng.


4.      Danh sách kiểm tra các thứ cần chuẩn bị ở biên giới


Mang theo những vật dụng sau đây để quan chức chính phủ ở biên giới đánh giá:   +
Biên nhận của ArriveCAN với các bằng chứng đã tải lên về việc tiêm chủng - 2 hình ảnh cho 2 mũi


   +
Bằng chứng tiêm chủng


   +
Kết quả xét nghiệm trước khi nhập cảnh


   +
Các tài liệu du lịch khác


5.      Xét nghiệm khi nhập cảnh - xét nghiệm ngẫu nhiên và miễn trừ


Khi bạn nhập cảnh Canada bằng đường hàng không hoặc tại cửa khẩu biên giới trên bộ, nhân viên dịch vụ biên giới có thể thông báo cho bạn rằng bạn đã được chọn làm xét nghiệm nhập cảnh ngẫu nhiên.


Nếu bạn được chọn làm xét nghiệm ngẫu nhiên, bạn:


   +
Phải làm xét nghiệm theo chỉ dẫn vào ngày bạn nhập cảnh vào Canada


   +
Có thể nhận được một bộ xét nghiệm tại nhà để hoàn thành trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh Canada


   +
Không phải đợi kết quả, bạn có thể đi tiếp đến điểm đến cuối cùng của mình, kể cả thực hiện các chuyến bay nối chuyến


   +
Không phải trả phí cho bài xét nghiệm


Hoàn thành bài xét nghiệm khi nhập cảnh của bạn


Làm theo hướng dẫn bạn nhận được khi đến để hoàn thành bài xét nghiệm của bạn:


   +
Nếu bạn được hướng dẫn làm bài xét nghiệm tại chỗ tại sân bay hoặc cửa khẩu, bạn phải đăng ký và các nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm tại chỗ sẽ thu thập mẫu của bạn


   +
Nếu bạn được cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà, hãy sử dụng theo hướng dẫn trong bộ dụng cụ này để hoàn thành trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh Canada và xếp hàng để được nhận


Ai được miễn xét nghiệm khi nhập cảnh

   +
Những người đã được hồi phục sau khi mắc Covid-19: Những du khách cung cấp kết quả dương tính COVID-19 trước khi nhập cảnh, được thực hiện ít nhất 14 ngày và không quá 180 ngày trước chuyến bay dự kiến ​​hoặc đến cửa khẩu đường bộ, được miễn xét nghiệm


   +
Những người đến bằng thuyền được miễn xét nghiệm


   +
Trẻ em dưới 5 tuổi được miễn xét nghiệm


Những khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ không được miễn xét nghiệm.


Kết quả xét nghiệm khi nhập cảnh của bạn


Bạn có thể đi đến điểm đến của bạn. Bạn không cần phải đợi kết quả xét nghiệm khi nhập cảnh.


-       Nếu xét nghiệm của bạn là âm tính:


   +
Tuân theo các biện pháp y tế công cộng tại địa phương


   +
Duy trì danh sách các liên hệ thân thiết trong 14 ngày đầu tiên của bạn ở Canada


   +
Tự theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng


   +
Giữ bản sao của bằng chứng tiêm chủng của bạn trong 14 ngày


-       Nếu kết quả xét nghiệm của bạn là dương tính


   +
Liên hệ ngay và làm theo hướng dẫn của cơ quan y tế công cộng địa phương nơi bạn đang tạm trú


   +
Báo cáo kết quả xét nghiệm dương tính của bạn cho Cơ quan Y tế Công cộng của Canada qua hotline: 1-833-641-0343


   +
Giữ bản sao của bằng chứng tiêm chủng của bạn trong 14 ngày


-       Kết quả xét nghiệm của bạn không hợp lệ hoặc không xác định
. Bạn phải làm bài xét nghiệm khác.

   +
Nếu bạn đã hoàn thành bài xét nghiệm của mình bằng một bộ dụng cụ: một bộ dụng cụ khác sẽ được nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm tự động chuyển cho bạn.


   +
Nếu bạn đã được xét nghiệm tại chỗ ở sân bay: hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm để tìm hiểu cách hoàn thành bài xét nghiệm tiếp theo


   +
Nếu bạn ở Alberta: bạn phải đăng ký xét nghiệm lại thông qua
Trung tâm Đánh giá Dịch vụ Y tế Alberta


Kiểm tra mức độ phơi nhiễm dương tính hoặc có thể xảy ra trong vòng 14 ngày kể từ khi bạn nhập cảnh vào Canada


Theo dõi các triệu chứng ít nhất 14 ngày sau khi bạn nhập cảnh. Nếu bạn bắt đầu có các triệu chứng COVID-19, bạn phải ngay lập tức:


   +
Liên hệ với cơ quan y tế công cộng địa phương và làm theo hướng dẫn của họ, bao gồm cả cách ly


   +
Báo cáo các triệu chứng cho PHAC qua hotline: 1-833-641-0343


   +
Bạn phải cung cấp bằng chứng về kết quả xét nghiệm của mình cho bất kỳ quan chức chính quyền liên bang, tỉnh, lãnh thổ hoặc thành phố trực thuộc trung ương nào, nếu được yêu cầu.


Khắc phục sự cố bằng chứng tiêm chủng trên ArriveCAN

-       Bạn không thấy câu hỏi tiêm chủng trên ArriveCAN - không thể tải lên bằng chứng


Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng ArriveCAN, hãy cập nhật ứng dụng này trước (nếu bạn chưa bật tự động cập nhật).

Nếu bạn đã gửi thông tin của mình và có biên nhận ArriveCAN mà không có thông tin về tiêm chủng của bạn, hãy khởi động lại ArriveCAN trước khi bạn qua biên giới. ArriveCAN sẽ xóa nội dung gửi trước đó của bạn.


-       Không có biên nhận từ ArriveCAN


Nếu ArriveCAN không yêu cầu bạn tải lên bằng chứng đã tiêm chủng hoặc hiển thị thông báo rằng bạn không đủ điều kiện nhập cảnh vào Canada, thì có một số lý do có thể xảy ra:


   +
Bạn chưa cập nhật ứng dụng ArriveCAN của mình. Hãy cập nhật nó trước (nếu bạn không bật tự động cập nhật).


   +
Vắc xin bạn đã tiêm không phải là vắc xin được Chính phủ Canada chấp nhận.


   +
Ngày tiêm mũi cuối cùng của bạn ít hơn 14 ngày trước ngày bạn nhập cảnh vào Canada.


   +
Bạn đã thêm một thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi chưa được tiêm chủng trong nội dung gửi của mình. Khởi động lại ứng dụng và xóa chúng khỏi đơn trình. Bạn có thể cung cấp thông tin của họ trước khi lên chuyến bay hoặc khi nhập cảnh vào Canada.


   +
Bạn đã thêm một người lớn chưa được tiêm chủng hoặc có quốc tịch hỗn hợp trong nội dung gửi của mình. Hãy khởi động lại ứng dụng và hoàn thành các đơn trình cá nhân.


Nếu bạn đã gửi thông tin của mình và có biên nhận ArriveCAN mà không có thông tin về tiêm chủng của bạn, hãy khởi động lại ArriveCAN trước khi bạn qua biên giới. ArriveCAN sẽ xóa nội dung gửi trước đó của bạn.


=> Liên hệ với ArriveCAN nếu bạn nhận được email hoặc thông báo


Nếu bạn đủ điều kiện là một khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ tại biên giới, bạn sẽ không nhận được thêm email hoặc thông báo từ ArriveCAN.


Nếu nội dung bạn gửi bao gồm những khách du lịch không được miễn yêu cầu cách ly (ví dụ: thanh niên từ 12 đến 17 tuổi chưa được tiêm chủng hoặc người lớn phụ thuộc chưa được tiêm chủng), bạn sẽ nhận được thông báo của ArriveCAN và sẽ được yêu cầu hoàn thành báo cáo hàng ngày cho những khách du lịch chưa được tiêm chủng.


Nếu bạn nhận được thông báo không phản ánh tình hình của mình, hãy sử dụng biểu mẫu liên hệ của ArriveCAN để tình huống của bạn có thể được giải quyết:


Liên hệ với mẫu ArriveCAN


Khắc phục sự cố và trợ giúp chung của ArriveCAN


Nguồn:
Travel.gc.ca


New World Education
 
đại diện tuyển sinh trực tiếp nhiều trường THPT, Cao đẳng, Đại học Canada tại thị trường Việt Nam. Sinh viên quan tâm đến Chương trình học và các chương trình ưu đãi từ trường, vui lòng liên hệ theo các cách sau, để được hỗ trợ tông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau khi nhận được thông tin đăng ký từ quý khách. 

New World Education tin tưởng sẽ hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên thông tin cụ thể từng trường, khóa học, lộ trình du học và học phí phù hợp với sinh viên, tạo nhiều cơ hội để sinh viên có thể gặp đại diện tuyển sinh từ các trường.

Ngoài vấn đề lựa chọn chuyên ngành, trường bạn theo học, yếu tố không thể thiếu quyết định tấm vé vào Canada du học đó là khâu Visa. Chúng tôi, New World Education, xử lý thành công khá nhiều Visa du học Canada, sẽ hỗ trợ tốt nhất để sinh viên có cơ hội sở hữu tấm vé vào Canada du học.

 
Biên tập bởi: Bộ phận Marketing New World Education

Hỗ trợ cam kết từ New World Education:

  • Miễn phí tư vấn chọn trường, ngành học và hỗ trợ thủ tục hồ sơ Visa.
  • Miễn phí dịch thuật
  • Miễn phí hướng dẫn luyện trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh
  • Hỗ trợ hướng dẫn chuyển tiền, mở thẻ Visa
  • Hỗ Trợ Thi IELTS/ TOEIC/TOEFL
  • Kiểm tra trình độ Anh ngữ miễn phí
  • Luyện IELTS đảm bảo đầu ra tại "Ms.Yen IELTS"
  • Hướng dẫn cách viết thư xin học bổng, thư giới thiệu bản thân
  • Hỗ trợ làm thủ tục sân bay, đưa đón sân bay, tìm nhà ở và việc làm

GỬI CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI

Zn5yEs

NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
08/08/2022 15:30 HCM Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
11/08/2022 14:00 Đà ... Canada University Of Windsor
Đăng ký
03/08/2022 09:00 HCM Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth)
Đăng ký
27/07/2022 09:00 Đà ... Úc Federation University
Đăng ký
04/08/2022 09:00 HCM Mỹ Tacoma Community College
Đăng ký
25/07/2022 14:00 HCM Mỹ Oregon State University
Đăng ký
26/07/2022 10:00 HCM Mỹ Nacel Open Door
Đăng ký
27/07/2022 10:00 HCM Úc Uwa College
Đăng ký
02/08/2022 09:00 HCM Canada Seneca College
Đăng ký
18/07/2022 14:00 Đà ... Canada Seneca College
Đăng ký
21/07/2022 14:00 HCM Úc University Of Canberra
Đăng ký
21/07/2022 16:00 Đà ... Singapore Nanyang Institute Of Management
Đăng ký
20/07/2022 10:30 HCM Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Educatius
Đăng ký
28/07/2022 15:00 HCM Úc James Cook University Brisbane
Đăng ký
29/07/2022 10:00 HCM Canada Manitoba Institute Of Trades And Technology (Mitt)
Đăng ký
29/07/2022 13:30 Đà ... Canada Southern Alberta Institute Of Technology (Sait)
Đăng ký
19/07/2022 09:00 HCM Canada University Of Wisconsin - Milwaukee
Đăng ký
12/07/2022 09:00 HCM Canada Tập Đoàn Giáo Dục Navitas Canada
Đăng ký
05/07/2022 15:00 Đà ... Canada University Of The Fraser Valley (Ufv)
Đăng ký
11/07/2022 15:00 HCM Canada Humber College
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm