THÀNH TÍCH & GIẢI THƯỞNG

 • Appreciation Certificate 2023 - Georgian College, Canada
 • Appreciation Certificate 2023 - Georgian College, Canada
 • Certificate of Appreciation từ Mohawk College, Canada
 • Certificate of Appreciation từ Mohawk College, Canada
 • Certificate of Appreciation từ Mohawk College, Canada
 • Certificate of Appreciation từ Toronto Metropolitan University TMU (trước đây là Ryerson University), Canada
 • Certificate of Appreciation từ Toronto Metropolitan University TMU (trước đây là Ryerson University), Canada
 • Certificate of Recognition từ Central Queensland University CQU, Úc
 • Certificate of Recognition từ Central Queensland University CQU, Úc
 • Certificate of Recognition từ Cambrian College, Canada
 • Certificate of Recognition từ Cambrian College, Canada
 • Certificate of Recognition từ Cambrian College, Canada
 • Certificate of Appreciation từ GSM, Mỹ
 • Certificate of Appreciation từ GSM, Mỹ
 • Transformer Award từ tập đoàn giáo dục Navitas
 • Certificate of Appreciation từ Arkansas State University, Mỹ
 • Certificate of Appreciation - Kwantlen Polytechnic University (KPU) Canada
 • Certificate of Appreciation - Kwantlen Polytechnic University (KPU) Canada
 • Certificate of Appreciation từ College, Canada
 • Gold Award 2023 from Fanshawe College, Canada
 • Gold Award 2023 from Fanshawe College, Canada
 • Gold Award 2023 from Fanshawe College, Canada
 • Certificate of Appreciation từ Niagara College, Canada
 • Certificate of Appreciation từ Niagara College, Canada
 • British Council IELTS - Top Education Partners Award 2023
 • British Council IELTS - Top Education Partners Award 2023
 • British Council IELTS - Long-term Partner Award 2023
 • British Council IELTS - Long-term Partner Award 2023
 • British Council - IELTS Partner Gathering 2023
 • Top Performing Agent năm 2022-2023 của Centennial College, Canada
 • Top Performing Agent năm 2022-2023 của Centennial College, Canada
 • Top Performing Agent năm 2022-2023 của Centennial College, Canada
 • Top Performing Agent năm 2022-2023 của Centennial College, Canada
 • Outstanding Agent 2023 của La Trobe University La Trobe College, Úc
 • Outstanding Agent 2023 của La Trobe University La Trobe College, Úc
 • Silver Member of British Council IELTS
 • Certificate of Appreciation 2023 từ Seneca College, Canada
 • Certificate of Appreciation 2023 từ Seneca College, Canada
 • Certificate of Appreciation 2023 từ Seneca College, Canada
 • Appreciation Letter - Fleming College, Canada
 • Certificate of Appreciation 2023 từ Vancouver Community College VCC, Canada
 • Certificate of Appreciation 2023 từ Vancouver Community College VCC, Canada
 • Certificate of Appreciation - Kwantlen Polytechnic University (KPU) Canada
 • Top Performing Agent Award 2023 - George Brown College, Canada
 • Top Performing Agent Award 2023 - George Brown College, Canada
 • Top Performing Agent Award 2023 - George Brown College, Canada
 • Top Performing Agent Award 2023 - George Brown College, Canada
 • Certificate of Appreciation - Vancouver Island University, Canada
 • Certificate of Appreciation - University of Canada West, Canada
 • Certificate of Appreciation - University of Canada West, Canada
 • Giải Rockstar 2022 từ Adventus
 • Giải Rockstar 2022 từ Adventus
 • Navitas - Bronze Agent 2022
 • Certificate of Appreciation từ Niagara College, Canada 2022
 • Certificate of Appreciation - Toronto Metropolitan University, Canada
 • Certificate of Appreciation - Toronto Metropolitan University, Canada
 • Top Performing Recruitment Partner - THPT Braemar College, Toronto, Canada
 • Top Performing Recruitment Partner - THPT Braemar College, Toronto, Canada
 • Vinh danh Top Agent từ Đại học Southern Cross University, Educo
 • Vinh danh Top Agent từ Đại học Southern Cross University, Educo
 • Top Performing Agent 2021-2022 từ trường Urban International School (UIS), Canada
 • Top Performing Agent 2021-2022 từ trường Urban International School (UIS), Canada
 • Appreciation Certificate từ London School of Business and Finance LSBF, Singapore
 • Appreciation Certificate từ London School of Business and Finance LSBF, Singapore
 • Certificate of Appreciation từ PSB Academy, Singapore
 • Certificate of Appreciation từ PSB Academy, Singapore
 • Top Performing Agency của Seneca College, Canada 2021-2022
 • Top Performing Agency của Seneca College, Canada 2021-2022
 • Certificate of Appreciation từ Tập đoàn INTO
 • Certificate of Appreciation từ Educo Accelerate
 • Certificate of Appreciation từ Educo Accelerate
 • Certificate of Appreciation từ Educo Accelerate
 • Agent Outstanding Award 2021 từ La Trobe University, Úc
 • Certificate of Recognition 2021 từ Seneca College, Canada
 • Agent Outstanding Award 2021 từ Au - La Trobe University, Úc
 • Value Parner of Curtin Singapore and Curtin College, Úc - Navitas
 • Value Parner of Curtin Singapore and Curtin College, Úc - Navitas
 • Value Parner of Curtin Singapore and Curtin College, Úc - Navitas
 • Top Performing Agent Award from Saskatchewan Polytechnic, Canada
 • Top Performing Agent Award from Saskatchewan Polytechnic, Canada
 • Silver Member 2021-2022 of British Council
 • Silver Parner 2021 of Fanshawe College, Canada
 • Top Producing Agent năm 2020 - Okanagan College - British Columbia, Canada.
 • Certificate from Department of Education and Training, Victoria
 • Certificate from Government of Saskatchewan, Ministry of Advanced Education
 • Certificate from Government of Saskatchewan, Ministry of Advanced Education
 • Top Agent 2020 of Centennial College, Ontario, Canada
 • Top Agent 2020 of Centennial College, Ontario, Canada
 • Top Agent 2020 of Centennial College, Ontario, Canada
 • Platinum Agent - Fanshawe College - London, Ontario, Canada
 • Exceptional Agent - Braemar College - Toronto, Ontario, Canada
 • SHERIDAN COLLEGE: HONOR AWARD
 • SHERIDAN COLLEGE HONOR AWARD
 • FANSHAWE COLLEGE : PLATINUM AWARD
 • BC IELTS TOP PERFORMING PARTNER
 • NAVITAS CANADA RISING STAR 2019
 • TOP 10 AGENT - ANNALINK
 • NAVITAS CANADA RISING STAR
 • FANSHAW COLLEGE - PLATINUM AWARD
 • CURTIN SINGAPORE - RISING STAR AGENT
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
12/04/2024 15:00 HCM Mỹ University Of Nevada, Reno
Đăng ký
12/04/2024 10:00 HCM New Zealand Le Cordon Bleu
Đăng ký
11/04/2024 15:30 Đà ... Úc Southern Cross University (Educo)
Đăng ký
11/04/2024 15:00 HCM Canada Umc High School
Đăng ký
10/04/2024 15:00 HCM Canada Vancouver Community College
Đăng ký
05/04/2024 15:00 HCM Canada Seneca Polytechnic
Đăng ký
01/04/2024 14:00 HCM Úc La Trobe College
Đăng ký
03/04/2024 11:00 HCM Mỹ Educo Mỹ
Đăng ký
29/03/2024 09:00 HCM Canada Camosun College
Đăng ký
25/03/2024 15:00 HCM Philippines Ev Academy
Đăng ký
21/03/2024 09:00 HCM Úc Kaplan Business School
Đăng ký
19/03/2024 15:00 Đà ... Canada Seneca Polytechnic
Đăng ký
22/03/2024 09:00 HCM Mỹ Youngstown State University
Đăng ký
15/03/2024 09:00 HCM Canada Urban International School
Đăng ký
14/03/2024 09:00 HCM Canada Columbia International College
Đăng ký
13/03/2024 14:00 HCM Canada Red River College Polytechnic
Đăng ký
28/02/2024 10:00 HCM Mỹ Educo Mỹ
Đăng ký
29/02/2024 13:30 HCM Canada Sault College
Đăng ký
26/02/2024 14:00 Đà ... Singapore Raffles Singapore
Đăng ký
23/02/2024 14:30 HCM Úc James Cook University Brisbane
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm