LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
25/09/2023 14:00 Úc Deakin College Ms. Uyên Nguyễn
22/09/2023 11:00 Canada Braemar College Mr. Adam Gonya
26/09/2023 13:30 Mỹ University Of Toledo Ms. Sarah Schaller
21/09/2023 14:00 Mỹ University Of Toledo Ms. Sarah Schaller
19/09/2023 15:30 Canada St. Lawrence College Ms. Khuê Trần
13/09/2023 15:00 Úc Central Queensland University Ms. Phuong Hoang
12/09/2023 14:00 Canada Fraser International College Ms. Kaylin Bùi
24/08/2023 09:00 Canada Coquitlam College Mr. Đại Nguyễn
23/08/2023 14:00 Mỹ Into Us Ms. Uyên
21/08/2023 14:00 Canada University Canada West Ms. Hòa Nguyễn
17/08/2023 09:30 Canada Georgian College Ms. Hằng Nguyễn
16/08/2023 16:00 Anh Tập Đoàn Giáo Dục Kaplan Ms. Minh Ngọc Nguyễn
03/08/2023 09:00 Mỹ Arizona State University Ms. Thy Nguyễn
02/08/2023 10:30 Mỹ Kent State University Ms. Thanh Cao
12/07/2023 15:00 Canada Niagara College Ms. Ngọc Bùi
12/07/2023 15:30 Úc University Of Canberra Ms. Phương Anh
26/07/2023 14:00 Singapore Raffles Singapore Mr. Khang Le
18/07/2023 14:30 Úc Ozford College Ms. Susan
11/07/2023 14:00 Mỹ University Of Arizona Ms. Thư Nguyễn
06/07/2023 10:30 Canada Niagara College Ms. Ngọc Bùi
07/07/2023 15:00 Singapore London School Of Business And Finance (Lsbf) Singapore Mr. Phương Nguyễn
05/07/2023 09:00 Úc Flinders University "Mr. Jamie Hoàng + Mr. Bửu Lâm"
14/07/2023 15:00 Úc Melbourne Institute Of Technology (Mit) Mr. Kunal Malhotra
06/07/2023 13:30 Úc University Of Canberra Mr. Michael Kok
30/06/2023 10:00 Canada Seneca Polytechnic "Ms. Dong Anh Huynh + Mr. Damon Nguyen"
27/06/2023 09:00 Canada University Of Victoria Mr. Duy Cung
28/06/2023 14:00 Canada Brock University "Ms. Anna Guo + Ms. Thuy Nguyen"
27/06/2023 13:30 Úc Kaplan Business School Ms.Shirley Goh
23/06/2023 09:00 Úc Greenwich College Ms. Kanokvan Tawonpan
26/06/2023 14:00 Canada Manitoba Institute Of Trades And Technology Ms. Vân Anh Trần
22/06/2023 15:00 Mỹ Westcliff University Ms. Helena Luong
20/06/2023 14:00 Úc Eynesbury College Mr. David Raedel
19/06/2023 15:30 Singapore Kaplan Singapore Ms. Vinh Nguyễn
16/06/2023 14:00 Canada Algonquin College Ms. Thanh Nguyễn
14/06/2023 15:30 Singapore Kaplan Singapore Ms. Vinh Nguyễn
13/06/2023 16:00 Singapore Raffles Design Institute Mr. Khang Le
26/05/2023 14:00 Mỹ James Madison University Mr. Scott Paulson
26/05/2023 14:00 Mỹ Florida Atlantic University Mr. Joel Vander Horst
18/05/2023 15:30 Mỹ Navitas - Mỹ & Canada "Mr. Phước Trang + Ms. Ánh Hoàng + Ms. Nga Võ"
18/05/2023 15:30 Mỹ Navitas - Mỹ & Canada "Mr. Phước Trang + Ms. Ánh Hoàng + Ms. Nga Võ"
12/05/2023 15:00 Mỹ Full Sail University Ms. Tuyền Võ
12/05/2023 10:00 Mỹ Suffolk University Mr. Chánh Lâm
11/05/2023 10:30 Mỹ Shorelight Education Ms. Vân Anh
09/05/2023 10:30 Canada Sault College Ms. Fairlane Inso
25/04/2023 15:00 Canada Langara College Ms. Ân Nguyễn
24/04/2023 15:30 Mỹ Highline College Ms. Marie T. Elguira
25/04/2023 08:30 Canada Urban International School Mr. Kha Nguyễn
21/04/2023 08:30 Canada Urban International School Mr. Kha Nguyễn
08/05/2023 13:30 Úc Victorian Government Schools Ms. Hannah Pham
18/04/2023 15:30 Mỹ Shorelight Education Ms. Thảo Nguyễn
19/04/2023 15:00 Mỹ Oregon State University Ms. Nhung Đỗ
14/04/2023 14:00 Mỹ The University Of Alabama At Birmingham "Ms. David Hofmann + Ms. Jenny Nguyen Ms. + Thư Lê"
11/04/2023 15:00 Mỹ Full Sail University Ms. Tuyền Võ
15/05/2023 14:00 Mỹ Western Washington University Mr. Anthony Shull
17/04/2023 14:00 Mỹ Highline College Ms. Marie T. Elguira
12/04/2023 15:00 Canada Royal Crown Academic School Ms. Trâm Lương
07/04/2023 14:00 Canada Calgary Board Of Education Ms. Diane Pham
06/04/2023 09:00 Úc Kaplan International Pathways Mr. Phúc Phạm
30/03/2023 09:00 Canada University Of Regina Ms. Hương Nguyễn
30/03/2023 14:00 Anh University Of Sunderland Ms. Ngọc Trần
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
25/09/2023 14:00 HCM Úc Deakin College
Đăng ký
22/09/2023 11:00 HCM Canada Braemar College
Đăng ký
26/09/2023 13:30 Đà ... Mỹ University Of Toledo
Đăng ký
21/09/2023 14:00 HCM Mỹ University Of Toledo
Đăng ký
19/09/2023 15:30 HCM Canada St. Lawrence College
Đăng ký
13/09/2023 15:00 HCM Úc Central Queensland University
Đăng ký
12/09/2023 14:00 HCM Canada Fraser International College
Đăng ký
24/08/2023 09:00 Đà ... Canada Coquitlam College
Đăng ký
23/08/2023 14:00 HCM Mỹ Into Us
Đăng ký
21/08/2023 14:00 HCM Canada University Canada West
Đăng ký
17/08/2023 09:30 HCM Canada Georgian College
Đăng ký
16/08/2023 16:00 HCM Anh Tập Đoàn Giáo Dục Kaplan
Đăng ký
03/08/2023 09:00 HCM Mỹ Arizona State University
Đăng ký
02/08/2023 10:30 HCM Mỹ Kent State University
Đăng ký
12/07/2023 15:00 Đà ... Canada Niagara College
Đăng ký
12/07/2023 15:30 HCM Úc University Of Canberra
Đăng ký
26/07/2023 14:00 Đà ... Singapore Raffles Singapore
Đăng ký
18/07/2023 14:30 HCM Úc Ozford College
Đăng ký
11/07/2023 14:00 HCM Mỹ University Of Arizona
Đăng ký
06/07/2023 10:30 HCM Canada Niagara College
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm