LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
17/05/2024 15:30 Mỹ Shorelight Education Ms. Thảo Nguyễn
10/05/2024 10:00 Mỹ Shorelight Ms. Vân Anh
14/05/2024 09:30 Mỹ University Of Alabama At Birmingham Mr. Vince Milam
26/04/2024 11:00 Mỹ Kent State University Ms. Thanh Cao
12/04/2024 15:00 Mỹ University Of Nevada, Reno Mr. John Green
03/04/2024 11:00 Mỹ Educo Mỹ Mr. Tyson Manering
22/03/2024 09:00 Mỹ Youngstown State University Mr. Eron Memaj
28/02/2024 10:00 Mỹ Educo Mỹ Mr. Khánh Đỗ
18/03/2024 15:00 Mỹ Santa Ana College Ms. Đào Nguyễn
14/03/2024 15:00 Mỹ Santa Ana College Ms. Đào Nguyễn
29/02/2024 10:30 Mỹ Kaplan Mỹ Ms. Thy Nguyễn
31/01/2024 10:00 Mỹ American University Of Health Sciences Ms. Uyên Nguyễn
22/01/2024 15:00 Mỹ Arkansas State University Ms. Trang Lê
12/01/2024 14:00 Mỹ Into Us Ms. Uyên Trương
08/01/2024 13:15 Mỹ Green River College Mr. Alvin Tai
01/12/2023 09:00 Mỹ Long Island University Ms. Honoka Takato
22/11/2023 14:00 Mỹ Educo Us Ms. Khánh Đỗ
13/11/2023 15:30 Mỹ Massachusetts College Of Pharmacy And Health Sciences Mr. Long Boc
08/11/2023 15:30 Mỹ Shorelight Education Ms. Thảo Nguyễn
06/11/2023 14:00 Mỹ College Of Central Florida Ms. Lory Coffey
01/11/2023 10:00 Mỹ Massachusetts College Of Pharmacy And Health Sciences Mr. Long Boc
16/10/2023 14:00 Mỹ Into Us "Ms. Uyên Trương + Mr. Linh Lương"
20/10/2023 14:30 Mỹ Kaplan Mỹ Ms. Meenakshi Raghuvanshi
04/10/2023 16:00 Mỹ Oregon State University Ms. Nhung Đỗ
03/10/2023 15:30 Mỹ Shorelight Education Ms. Ly Nguyễn
26/09/2023 13:30 Mỹ University Of Toledo Ms. Sarah Schaller
21/09/2023 14:00 Mỹ University Of Toledo Ms. Sarah Schaller
23/08/2023 14:00 Mỹ Into Us Ms. Uyên
03/08/2023 09:00 Mỹ Arizona State University Ms. Thy Nguyễn
02/08/2023 10:30 Mỹ Kent State University Ms. Thanh Cao
11/07/2023 14:00 Mỹ University Of Arizona Ms. Thư Nguyễn
22/06/2023 15:00 Mỹ Westcliff University Ms. Helena Luong
26/05/2023 14:00 Mỹ James Madison University Mr. Scott Paulson
26/05/2023 14:00 Mỹ Florida Atlantic University Mr. Joel Vander Horst
18/05/2023 15:30 Mỹ Navitas - Mỹ & Canada "Mr. Phước Trang + Ms. Ánh Hoàng + Ms. Nga Võ"
12/05/2023 15:00 Mỹ Full Sail University Ms. Tuyền Võ
12/05/2023 10:00 Mỹ Suffolk University Mr. Chánh Lâm
11/05/2023 10:30 Mỹ Shorelight Education Ms. Vân Anh
24/04/2023 15:30 Mỹ Highline College Ms. Marie T. Elguira
18/04/2023 15:30 Mỹ Shorelight Education Ms. Thảo Nguyễn
19/04/2023 15:00 Mỹ Oregon State University Ms. Nhung Đỗ
14/04/2023 14:00 Mỹ The University Of Alabama At Birmingham "Ms. David Hofmann + Ms. Jenny Nguyen Ms. + Thư Lê"
11/04/2023 15:00 Mỹ Full Sail University Ms. Tuyền Võ
15/05/2023 14:00 Mỹ Western Washington University Mr. Anthony Shull
17/04/2023 14:00 Mỹ Highline College Ms. Marie T. Elguira
27/03/2023 10:00 Mỹ Valencia College Mr. Robert Welch
15/03/2023 16:15 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Educo Us Mr. Trung Nguyễn
14/03/2023 09:00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Wellspring Ms. Gia Linh
08/03/2023 10:00 Mỹ Into Us Ms. Hiền Phạm
09/03/2023 09:00 Mỹ Hillsborough Community College Ms. Ashley Tankersley
06/03/2023 14:00 Mỹ Seattle University Mr. Jobe
27/02/2023 16:00 Mỹ Oxford International Education Group (Oieg) Mr. Khánh Nguyễn
20/02/2023 15:00 Mỹ Valencia College Ms. Thanh Bùi
17/02/2023 15:00 Mỹ University Of Utah Mr. Everton Araujo
16/02/2023 14:00 Mỹ Gonzaga University Ms. Liliya Ambartsumyan
27/12/2022 15:00 Mỹ Study Group Mỹ Ms. Ashley Le
22/12/2022 14:30 Mỹ Kaplan Mỹ Ms. Thy Nguyễn
13/12/2022 13:30 Mỹ Kent State University Ms. Thanh Cao
01/12/2022 16:00 Mỹ Kaplan Mỹ Ms. Thy Nguyễn
21/11/2022 15:00 Mỹ Richard Bland College Of William & Mary Ms. Katie Rivers
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
29/05/2024 15:30 Đà ... Úc James Cook University Brisbane
Đăng ký
20/05/2024 14:00 HCM Anh Kings Education
Đăng ký
17/05/2024 15:30 HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
17/05/2024 10:30 Đà ... Canada Urban International School
Đăng ký
21/05/2024 14:00 Bà Rịa Canada Navitas Canada
Đăng ký
10/05/2024 10:00 Đà ... Mỹ Shorelight
Đăng ký
14/05/2024 09:30 HCM Mỹ University Of Alabama At Birmingham
Đăng ký
13/05/2024 13:30 Đà ... Úc Central Queensland University
Đăng ký
09/05/2024 10:00 Đà ... Canada Sheridan College
Đăng ký
10/05/2024 14:30 Đà ... Canada Cambrian College
Đăng ký
14/05/2024 09:00 Đà ... Úc Le Cordon Bleu
Đăng ký
07/05/2024 09:00 Đà ... Úc The Hotel School
Đăng ký
06/05/2024 14:00 HCM Canada Conestoga College
Đăng ký
26/04/2024 11:00 HCM Mỹ Kent State University
Đăng ký
24/04/2024 14:00 HCM Canada Pattison High School
Đăng ký
23/04/2024 09:00 HCM Canada Confederation College
Đăng ký
12/04/2024 15:00 HCM Mỹ University Of Nevada, Reno
Đăng ký
12/04/2024 10:00 HCM New Zealand Le Cordon Bleu
Đăng ký
11/04/2024 15:30 Đà ... Úc Southern Cross University (Educo)
Đăng ký
11/04/2024 15:00 HCM Canada Umc High School
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm