LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
06/10/2022 09:30 Mỹ Suny Plattsburgh Ms. Michelle St. Ongeon
27/09/2022 10:00 Mỹ University Of Toledo Mr. Joe Guziolek
22/09/2022 09:00 Mỹ University Of Toledo Mr. Joe Guziolek
15/09/2022 15:00 Mỹ American University Of Health Sciences (Auhs) Ms. Uyên Nguyễn
07/10/2022 15:45 Mỹ Hillsborough Community College Ms. Ashley Tankersley
04/08/2022 09:00 Mỹ Tacoma Community College Mr. Troy Peterson
25/07/2022 14:00 Mỹ Oregon State University Mr. Khánh Phạm
26/07/2022 10:00 Mỹ Nacel Open Door Ms. Tuyền Võ
20/07/2022 10:30 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Educatius Ms. Vuong Truong
19/07/2022 09:00 Canada University Of Wisconsin - Milwaukee Ms. Tracy Buss
08/07/2022 10:00 Mỹ Suffolk University Mr. Chanh Lam
29/06/2022 14:00 Mỹ University Of Toledo Mr. Joe Guziolek
07/07/2022 09:00 Mỹ Westcliff University Ms. Helena Luong
22/06/2022 15:00 Mỹ Shorelight Education Ms. Thảo Nguyễn
09/06/2022 14:00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into (Mỹ) Ms. Hiền Phạm
10/06/2022 09:00 Mỹ Oregon State University Mr. Khanh Pham
08/06/2022 14:00 Mỹ University Of South Florida Mr. Binh Le
30/05/2022 14:30 Mỹ Green River College Mr. Alvin Tai
12/05/2022 15:30 Mỹ University Of Nebraska - Lincoln Mr. Trung Nguyen
20/04/2022 15:00 Mỹ Illinois State University Ms. Uyen Tran
21/03/2022 14h00 Mỹ Illinois State University Ms. Uyen Tran
08/03/2022 10h00 Mỹ Full Sail University Mr. Duong Tran
07/03/2022 15h00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Navitas Mr. Phuoc Trang + Mr. Khoi Pha
22/02/2022 10h00 Mỹ Suffolk University Mr. Chánh Lâm
23/04/2021 15h00 Mỹ Shorelight Education Ms. Nhung Ngô + Ms. Thảo Nguyễn
24/06/2020 09h30 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into Ms. Hien Pham
04/03/2020 15h30 Mỹ Shorelight Education Mr. Thao Nguyen
04/03/2020 09h20 Mỹ Full Sail University Mr. Duong Tran (Dave)
13/02/2020 11h00 Mỹ Arkansas State University Ms. Thao
26/11/2019 14h00 Mỹ Johnson & Wales University Mr. William Priante
02/12/2019 15h00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Golden Education Ms. Hien Pham
05/12/2019 10h30 Mỹ Florida Polytechnic University Ms. Khue Tran
05/12/2019 10h30 Mỹ Webster University Ms. Khue Tran
05/12/2019 10h30 Mỹ Concordia University Chicago Ms. Khue Tran
17/12/2019 14h00 Mỹ Hệ Thống Giáo Dục Els Mr. Ha Hai Hoang (Andy)
22/11/2019 15h00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Navitas Tại Mỹ & Canada Ms. Anh Hoang
28/11/2019 09h00 Mỹ Aviation Institute Of Maintenance Mr. De Yan Yong
30/10/2019 09h00 Mỹ Shorelight Education Ms. Nghi Doan (Nikki)
15/10/2019 09h00 Mỹ Lake Washington Institute Of Technology Ms. An Chu
23/09/2019 10h30 Mỹ American Honors / Quad Learning Ms. Uyen Tran
24/09/2019 09h00 Mỹ University Of Missouri St. Louis (Umsl) Ms. Lixing Li
19/09/2019 14h00 Mỹ University Of Missouri St. Louis (Umsl) Ms. Lixing Li
18/10/2019 09h00 Mỹ Trung Tâm Anh Ngữ Els Mr. Ha Hai Hoang (Andy)
17/10/2019 10h30 Mỹ Montserrat College Of Art Mr. Kenneth F. DiSaia
23/09/2019 14h00 Mỹ Central Washington University Ms. Stacy Soderstrom
17/10/2019 10h30 Mỹ Enrollment Advisory Group (Eag) Mr. Kenneth F. DiSaia
16/09/2019 16h45 Mỹ North Central College Ms. Megan Otermat
24/09/2019 09h00 Mỹ Olympic College Ms. Heather F. Lukashin
06/09/2019 09h00 Mỹ University Of Cincinnati Ms. Thanh Nguyen
19/09/2019 09h00 Mỹ University Of Toledo Mr. Victor Finch
12/09/2019 10h30 Mỹ University Of Nebraska Lincoln - Educo Mr. Trung Nguyen (Trevor)
09/09/2019 14h00 Mỹ University Of Nebraska Lincoln - Educo Mr. Trung Nguyen (Trevor)
09/08/2019 15h30 Mỹ Queens College "Mr. Dylan Hoemsen + Mr. Rob King"
10/07/2019 09h00 Mỹ Wellspring International Education - American Honors - Quad Learning Ms. Uyen Tran
01/07/2019 09h00 Mỹ Tacoma Community College Ms. Katie Van Wyk
18/06/2019 15h00 Mỹ San Jose State University (Sjsu) Mr. Robert Arcangel
19/06/2019 09h00 Mỹ Shorelight Education Mr. Pham The Nhan
25/06/2019 09h00 Mỹ Westcliff University Ms. Helena Luong
29/05/2019 14h00 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into Ms. Tram Doan
07/06/2019 09h30 Mỹ Full Sail University "Mr. Duong Tran (Dave) + Mr. Akash Amin"
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
18/11/2022 15:00 HCM Canada Selkirk College
Đăng ký
07/10/2022 14:00 Đà ... Singapore Psb Academy
Đăng ký
20/10/2022 09:00 HCM Canada Burnaby School District
Đăng ký
06/10/2022 09:30 HCM Mỹ Suny Plattsburgh
Đăng ký
03/10/2022 14:00 HCM Úc Grifith College
Đăng ký
24/10/2022 09:30 Đà ... Canada Urban Internaional School
Đăng ký
19/10/2022 09:00 HCM Canada Urban Internaional School
Đăng ký
17/10/2022 15:30 HCM Canada Cape Breton University
Đăng ký
27/09/2022 10:00 Đà ... Mỹ University Of Toledo
Đăng ký
04/10/2022 15:30 HCM Úc Melbourne Institute Of Technology
Đăng ký
29/09/2022 10:30 HCM Canada Royal Crown Academic School
Đăng ký
26/09/2022 15:30 Đà ... Canada Saskatchewan Polytechnic
Đăng ký
18/10/2022 10:30 HCM Canada Douglas College
Đăng ký
12/10/2022 09:00 HCM Canada University Of Manitoba
Đăng ký
12/10/2022 09:00 HCM Canada International College Of Manitoba
Đăng ký
23/09/2022 09:00 HCM Anh Kings Education
Đăng ký
22/09/2022 09:00 HCM Mỹ University Of Toledo
Đăng ký
19/09/2022 14:00 HCM Philippines Pines International Academy
Đăng ký
16/09/2022 10:30 HCM Anh Oxford International Education Group (Oieg)
Đăng ký
15/09/2022 15:00 HCM Mỹ American University Of Health Sciences (Auhs)
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm