NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
16/01/2020 10h00 TP HCM Canada Cape Breton University
Đăng ký
16/01/2020 10h00 TP HCM Canada International Center For Eap (Iceap)
Đăng ký
13/01/2020 11h00 TP HCM Úc La Trobe University
Đăng ký
13/01/2020 11h00 TP HCM Canada Fanshawe College
Đăng ký
07/01/2020 15h00 TP HCM Singapore Management Development Institute Of Singapore (Mdis)
Đăng ký
02/01/2020 10h00 TP HCM Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
13/01/2020 14h00 TP HCM Canada Greater Saskatoon Catholic Schools
Đăng ký
06/01/2020 09h30 TP ĐN Úc Le Cordon Bleu
Đăng ký
04/01/2020 09h30 TP HCM Úc Le Cordon Bleu
Đăng ký
20/12/2019 09h00 TP HCM Canada Fanshawe College
Đăng ký
18/12/2019 16h00 TP HCM Úc University Of Canberra
Đăng ký
19/12/2019 15h30 TP HCM Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
04/12/2019 09h00 TP HCM Canada North Island College
Đăng ký
04/12/2019 09h00 TP HCM Canada Douglas College
Đăng ký
09/12/2019 11h00 TP HCM Canada Fleming College
Đăng ký
26/11/2019 14h00 TP HCM Mỹ Johnson & Wales University
Đăng ký
02/12/2019 15h00 TP HCM Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Golden Education
Đăng ký
05/12/2019 10h30 TP HCM Mỹ Florida Polytechnic University
Đăng ký
05/12/2019 10h30 TP HCM Mỹ Webster University
Đăng ký
05/12/2019 10h30 TP HCM Mỹ Concordia University Chicago
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm