NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
05/04/2019 11h00 TP HCM Canada Cambrian College
Đăng ký
23/03/2019 10h00 TP HCM Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
04/04/2019 09h00 TP HCM Úc Ozford College
Đăng ký
29/03/2019 09h00 TP HCM Canada Bow Valley College
Đăng ký
21/03/2019 09h00 TP HCM Canada Hamilton-Wentworth District School Board
Đăng ký
20/03/2019 14h00 TP HCM Mỹ New Jersey Institute Of Technology
Đăng ký
16/03/2019 10h30 TP HCM Canada Fanshawe College
Đăng ký
13/03/2019 13h00 TP HCM Canada Laurentian University
Đăng ký
13/03/2019 13h00 TP HCM Canada Conestoga College
Đăng ký
14/03/2019 09h00 TP HCM Canada Kwantlen Polytechnic University (Kpu)
Đăng ký
13/03/2019 13h00 TP HCM Canada Cambrian College
Đăng ký
13/03/2019 11h00 TP HCM Canada The High School At Vancouver Island University
Đăng ký
12/03/2019 10h00 TP HCM Mỹ Hệ Thống Giáo Dục Els
Đăng ký
25/03/2019 10h30 TP HCM Mỹ Johnson And Wales University (Jwu)
Đăng ký
19/03/2019 09h00 TP HCM Úc The Hotel School
Đăng ký
18/03/2019 11h00 TP HCM Canada Urban International School (Uis)
Đăng ký
27/03/2019 09h00 TP HCM Canada University Canada West
Đăng ký
20/03/2019 09h00 TP HCM Canada Ali Montreal
Đăng ký
18/03/2019 14h00 TP HCM Canada New Brunswick Community College (Nbcc)
Đăng ký
15/03/2019 09h00 TP ĐN Canada Urban International School (Uis)
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm