NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
28/10/2019 10h00 TP HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
21/10/2019 10h30 TP HCM Úc James Cook University Brisbane
Đăng ký
18/10/2019 09h00 TP ĐN Canada St. John's Academy (St. John’S International School)
Đăng ký
10/10/2019 14h00 TP HCM Canada St. John's Academy (St. John’S International School)
Đăng ký
09/10/2019 14h00 TP ĐN Canada Vancouver Island University (Viu)
Đăng ký
07/10/2019 10h00 TP ĐN Canada Fanshawe College
Đăng ký
09/10/2019 10h30 TP HCM Úc Edith Cowan College
Đăng ký
04/10/2019 15h00 TP HCM Canada Arbutus College
Đăng ký
24/10/2019 13h30 - 14h30 TP HCM Canada New Brunswick Community College (Nbcc)
Đăng ký
23/10/2019 14h30 TP HCM Canada Selkirk College
Đăng ký
19/10/2019 14h00 TP HCM Canada Pembina Trails School Division
Đăng ký
15/10/2019 09h00 TP HCM Mỹ Lake Washington Institute Of Technology
Đăng ký
14/10/2019 09h00 TP HCM New Zealand Southern Institute Of Technology (Sit)
Đăng ký
04/10/2019 15h00 TP HCM Canada Acsenda School Of Management - Educo Canada
Đăng ký
25/10/2019 10h30 TP HCM Canada Urban International School
Đăng ký
23/10/2019 11h30 TP HCM Canada Sault College
Đăng ký
23/10/2019 11h30 TP HCM Canada Algoma University
Đăng ký
14/10/2019 14h30 TP ĐN Canada Humber College
Đăng ký
14/10/2019 15h30 - 16h30 TP HCM Canada George Brown College
Đăng ký
01/10/2019 09h00 TP HCM Canada Kwantlen Polytechnic University
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm