NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
29/05/2019 14h00 TP. ĐN Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into
Đăng ký
13/05/2019 16h00 TP. HCM Canada Lakehead University (Lu)
Đăng ký
22/05/2019 10h00 TP. HCM Canada Urban International School (Uis)
Đăng ký
14/05/2019 09h00 TP. HCM Canada Douglas College
Đăng ký
13/05/2019 10h00 TP. HCM Singapore Erc Institute
Đăng ký
13/05/2019 14h00 TP. ĐN Úc University Of Canberra
Đăng ký
17/06/2019 09h00 TP. HCM Canada University Of The Fraser Valley
Đăng ký
07/06/2019 09h30 TP. HCM Mỹ Full Sail University
Đăng ký
21/05/2019 09h00 TP. HCM Canada St. Lawrence College
Đăng ký
07/05/2019 10h00 TP. HCM Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into
Đăng ký
20/05/2019 10h00 TP. HCM Úc Captain Cook Institute
Đăng ký
08/05/2019 09h30 TP. HCM Canada International Centre For Eap (Iceap)
Đăng ký
31/05/2019 09h00 TP. HCM Úc Central Queensland University
Đăng ký
22/04/2019 14h00 TP. ĐN Canada Niagara College
Đăng ký
22/04/2019 09h00 TP. ĐN Canada Urban International School (Uis)
Đăng ký
22/04/2019 14h00 TP. HCM Mỹ Webster University
Đăng ký
22/04/2019 14h00 TP. HCM Mỹ Concordia University Of Chicago
Đăng ký
22/04/2019 14h00 TP ĐN Canada Centennial College
Đăng ký
24/04/2019 10h00 TP HCM Úc Torrens University
Đăng ký
19/04/2019 16h00 TP HCM Mỹ University Of Cincinnati
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm