NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
26/08/2019 14h30 TP ĐN Singapore Erc Institute
Đăng ký
26/08/2019 09h00 TP HCM Úc Southern Cross University
Đăng ký
23/08/2019 10h00 TP ĐN Úc James Cook University Brisbane
Đăng ký
28/08/2019 14h00 TP ĐN Canada Cape Breton University
Đăng ký
28/08/2019 14h00 TP ĐN Canada International Center For Eap (Iceap)
Đăng ký
27/08/2019 15h00 TP HCM Singapore James Cook University Singapore
Đăng ký
20/08/2019 10h00 TP HCM Singapore Curtin Singapore
Đăng ký
17/08/2019 10h00 TP HCM Úc Edith Cowan College
Đăng ký
16/08/2019 10h00 TP HCM New Zealand Auckland International College (Aic)
Đăng ký
13/08/2019 11h00 TP HCM Úc Flinders University
Đăng ký
10/08/2019 10h00 TP ĐN Canada Urban International School
Đăng ký
13/08/2019 14h00 TP HCM Canada Algoma University
Đăng ký
09/08/2019 15h30 TP HCM Mỹ Queens College
Đăng ký
13/08/2019 09h30 TP HCM Canada Lasalle College Vancouver High School
Đăng ký
13/08/2019 14h30 TP ĐN Canada Braemar College
Đăng ký
07/08/2019 09h00 TP HCM Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
05/08/2019 16h00 TP HCM Singapore Erc Institute
Đăng ký
06/08/2019 09h00 TP ĐN Canada International Center For Eap (Iceap)
Đăng ký
22/08/2019 15h00 TP ĐN Úc University Of Western Australia (Uwa)
Đăng ký
07/08/2019 09h15 TP ĐN Canada Toronto International Academy (Tia)
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm