NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
20/12/2019 09h00 TP HCM Canada Fanshawe College
Đăng ký
18/12/2019 16h00 TP HCM Úc University Of Canberra
Đăng ký
19/12/2019 15h30 TP HCM Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
04/12/2019 09h00 TP HCM Canada North Island College
Đăng ký
04/12/2019 09h00 TP HCM Canada Douglas College
Đăng ký
09/12/2019 11h00 TP HCM Canada Fleming College
Đăng ký
26/11/2019 14h00 TP HCM Mỹ Johnson & Wales University
Đăng ký
02/12/2019 15h00 TP HCM Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Golden Education
Đăng ký
05/12/2019 10h30 TP HCM Mỹ Florida Polytechnic University
Đăng ký
05/12/2019 10h30 TP HCM Mỹ Webster University
Đăng ký
05/12/2019 10h30 TP HCM Mỹ Concordia University Chicago
Đăng ký
07/12/2019 11h00 TP HCM Philippines Trường Anh Ngữ Smeag
Đăng ký
17/12/2019 14h00 TP ĐN Mỹ Hệ Thống Giáo Dục Els
Đăng ký
12/12/2019 10h00 TP HCM Canada Coast Mountain College
Đăng ký
12/12/2019 10h00 TP HCM Canada Bow Valley College
Đăng ký
07/12/2019 09h00 TP HCM Singapore James Cook University Singapore
Đăng ký
25/11/2019 13h30 TP HCM Canada Coquitlam College
Đăng ký
30/11/2019 09h00 TP HCM Canada Burnaby School District
Đăng ký
18/11/2019 09h00 TP HCM Canada Sheridan College
Đăng ký
22/11/2019 15h00 TP HCM Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Navitas Tại Mỹ & Canada
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm