LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
18/11/2022 15:00 Canada Selkirk College Mr. Danny Beatty
07/10/2022 14:00 Singapore Psb Academy Ms. Nga Nguyễn
20/10/2022 09:00 Canada Burnaby School District Mr. Richard Payne
06/10/2022 09:30 Mỹ Suny Plattsburgh Ms. Michelle St. Ongeon
03/10/2022 14:00 Úc Grifith College Mr. Phương Dương
24/10/2022 09:30 Canada Urban Internaional School Mr. Tony Kim
19/10/2022 09:00 Canada Urban Internaional School Mr. Tony Kim
17/10/2022 15:30 Canada Cape Breton University "Mr. John Mackinnon + Dr. Bob Liu"
27/09/2022 10:00 Mỹ University Of Toledo Mr. Joe Guziolek
04/10/2022 15:30 Úc Melbourne Institute Of Technology Mr. Kunal Malhotra
29/09/2022 10:30 Canada Royal Crown Academic School "Mr. Khánh Đỗ +Mr. Michael Burke"
26/09/2022 15:30 Canada Saskatchewan Polytechnic Ms Vân Lê
18/10/2022 10:30 Canada Douglas College Ms. David Chen
12/10/2022 09:00 Canada University Of Manitoba Ms. Kerri
12/10/2022 09:00 Canada International College Of Manitoba Ms. Lindsay Fenwick
23/09/2022 09:00 Anh Kings Education Ms. Nguyệt Trần
22/09/2022 09:00 Mỹ University Of Toledo Mr. Joe Guziolek
19/09/2022 14:00 Philippines Pines International Academy Mr. Kỳ Lê + Mr. Jacob
16/09/2022 10:30 Anh Oxford International Education Group (Oieg) Mr. Khánh Phạm
15/09/2022 15:00 Mỹ American University Of Health Sciences (Auhs) Ms. Uyên Nguyễn
17/10/2022 09:00 Canada Humber College Mr. Minh Tạ
19/09/2022 13:30 Philippines Cpils Mr. Tony Nguyễn
19/09/2022 11:00 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen
13/09/2022 09:00 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen
27/10/2022 10:00 Canada Trent University Ms. Glennice Burns
18/10/2022 14:30 Canada Nova Scotia International Student Program Ms. Tammy Aucoin-Russell
07/10/2022 15:45 Mỹ Hillsborough Community College Ms. Ashley Tankersley
30/09/2022 10:00 Canada George Brown College Ms. Mai Nguyễn
14/09/2022 09:00 Úc Federation University Ms. Thuy Nguyen
12/09/2022 10:00 Úc La Trobe University - Sydney Mr. Russell Woodard
09/09/2022 09:00 Úc Academy Of Information Technology (Ait) Mr. Alvin Tan
08/09/2022 09:30 Singapore Dimensions International College Mr. Kendy Dương
07/09/2022 09:00 Canada Camosun College Ms. Tinh Le
07/09/2022 15:00 Canada Fraser International College (Fic) Ms. Ngọc Nguyễn
26/08/2022 14:00 Úc La Trobe University - Sydney Ms. Uyên Trinh
26/08/2022 14:00 Úc La Trobe College Australia Ms. Uyên Trinh
08/08/2022 15:30 Singapore Kaplan Singapore Ms. Vinh Nguyễn + Ms.Vy Lan
11/08/2022 14:00 Canada University Of Windsor Ms. My Pham
03/08/2022 09:00 Úc Southern Cross University (Sydney, Melbourne, Perth) Ms. Hương Nguyễn
27/07/2022 09:00 Úc Federation University Ms.Thuy Nguyen
04/08/2022 09:00 Mỹ Tacoma Community College Mr. Troy Peterson
25/07/2022 14:00 Mỹ Oregon State University Mr. Khánh Phạm
26/07/2022 10:00 Mỹ Nacel Open Door Ms. Tuyền Võ
27/07/2022 10:00 Úc Uwa College Mr. Linh Lương
02/08/2022 09:00 Canada Seneca College Ms. Đông Anh
18/07/2022 14:00 Canada Seneca College Mr. Damon Nguyen
21/07/2022 14:00 Úc University Of Canberra Ms. Yến Phạm
21/07/2022 16:00 Singapore Nanyang Institute Of Management Ms. Anita Trinh
20/07/2022 10:30 Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Educatius Ms. Vuong Truong
28/07/2022 15:00 Úc James Cook University Brisbane Mr. Vaibhav Kwatra
29/07/2022 10:00 Canada Manitoba Institute Of Trades And Technology (Mitt) Mr. Hoang Tran
29/07/2022 13:30 Canada Southern Alberta Institute Of Technology (Sait) Mr. Hà Hoàng
19/07/2022 09:00 Canada University Of Wisconsin - Milwaukee Ms. Tracy Buss
12/07/2022 09:00 Canada Tập Đoàn Giáo Dục Navitas Canada Mr. Phước Trang
05/07/2022 15:00 Canada University Of The Fraser Valley (Ufv) Mr. Derek Ward Hall
11/07/2022 15:00 Canada Humber College Mr. Callum Sawatzky
08/07/2022 10:00 Mỹ Suffolk University Mr. Chanh Lam
16/07/2022 09:00 Canada Manitoba Institute Of Trades And Technology (Mitt) Mr. Hoang Tran
06/07/2022 09:00 Canada St. John Mr. Philip Kim
27/07/2022 16:00 Úc Kaplan Business School (Kbs) Ms. Sangmee Han
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
18/11/2022 15:00 HCM Canada Selkirk College
Đăng ký
07/10/2022 14:00 Đà ... Singapore Psb Academy
Đăng ký
20/10/2022 09:00 HCM Canada Burnaby School District
Đăng ký
06/10/2022 09:30 HCM Mỹ Suny Plattsburgh
Đăng ký
03/10/2022 14:00 HCM Úc Grifith College
Đăng ký
24/10/2022 09:30 Đà ... Canada Urban Internaional School
Đăng ký
19/10/2022 09:00 HCM Canada Urban Internaional School
Đăng ký
17/10/2022 15:30 HCM Canada Cape Breton University
Đăng ký
27/09/2022 10:00 Đà ... Mỹ University Of Toledo
Đăng ký
04/10/2022 15:30 HCM Úc Melbourne Institute Of Technology
Đăng ký
29/09/2022 10:30 HCM Canada Royal Crown Academic School
Đăng ký
26/09/2022 15:30 Đà ... Canada Saskatchewan Polytechnic
Đăng ký
18/10/2022 10:30 HCM Canada Douglas College
Đăng ký
12/10/2022 09:00 HCM Canada University Of Manitoba
Đăng ký
12/10/2022 09:00 HCM Canada International College Of Manitoba
Đăng ký
23/09/2022 09:00 HCM Anh Kings Education
Đăng ký
22/09/2022 09:00 HCM Mỹ University Of Toledo
Đăng ký
19/09/2022 14:00 HCM Philippines Pines International Academy
Đăng ký
16/09/2022 10:30 HCM Anh Oxford International Education Group (Oieg)
Đăng ký
15/09/2022 15:00 HCM Mỹ American University Of Health Sciences (Auhs)
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm