LỊCH GẶP CÁC TRƯỜNG

Ngày Thời gian Quốc gia Trường Đại diện ĐĂNG KÝ
23/07/2020 10h00 Úc Uts Insearch "Ms. Phuoc Tran + Ms. Vy Tran"
24/07/2020 11h00 Úc The International College Of Management, Sydney (Icms) "Ms. Ngoc Nguyen + Ms. Quynh Vi Dinh"
10/07/2020 09h00 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
02/07/2020 15h30 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
29/06/2020 14h15 - 15h00 Úc Uts Insearch "Ms. Phuoc Tran + Ms. Vy Tran"
18/06/2020 15h00 Úc La Trobe University Mr. Quang Luong
27/02/2020 09h00 Úc International College Of Management, Sydney Icms Ms. Vi Dinh
25/02/2020 14h00 Úc Tasmania Government Schools Mr. Lam Le
21/02/2020 10h00 Úc Central Queensland University Ms. Regina Milanes
13/01/2020 11h00 Úc La Trobe University Ms. Hieu Le
06/01/2020 09h30 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen (Pook)
04/01/2020 09h30 Úc Le Cordon Bleu Ms. Weerinnat Suwanachuen (Pook)
18/12/2019 16h00 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
21/10/2019 10h30 Úc James Cook University Brisbane Dr. Cue Nguyen
09/10/2019 10h30 Úc Edith Cowan College Ms. Phuong Pham (Tiffani)
11/10/2019 14h00 Úc Cqu English - Central Queensland University Ms Manpreet Kaur
28/09/2019 09h00 Úc Southern Cross University Mr. Bao Vo
26/08/2019 09h00 Úc Southern Cross University Mr. Bao Vo
23/08/2019 10h00 Úc James Cook University Brisbane Mr. Justin Le (Huy)
17/08/2019 10h00 Úc Edith Cowan College Ms. Phuong Pham (Tiffany)
13/08/2019 11h00 Úc Flinders University "Mr. Matt Beazley + Ms. Huyen Tran"
22/08/2019 15h00 Úc University Of Western Australia (Uwa) Ms. Trinh Ngo
08/08/2019 10h30 Úc University Of Western Australia (Uwa) Ms. Trinh Ngo
01/08/2019 14h00 Úc Wellington Secondary College - Victorian Government Schools "Ms. Connie Tzelepis + Mr Peter Rowley-Bates"
24/07/2019 09h00 Úc James Cook University Brisbane Mr. Justin Le
26/07/2019 16h00 Úc Torrens University Mr. Quang Nguyen
08/07/2019 14h00 Úc Uts: Insearch Mr. Phuoc Tran
09/07/2019 14h00 Úc Blue Mountains (Bmihms) Ms. Tam Do (Đỗ Lai Tú Tâm)
09/07/2019 14h00 Úc William Blue College Of Hospitality Management Ms. Tam Do (Đỗ Lai Tú Tâm)
03/07/2019 10h30 Úc La Trobe College + La Trobe University Sydney City Campus Mr. Andy Pham
09/07/2019 09h30 Úc International College Of Management, Sydney (Icms) Ms. Jade Nguyen
12/06/2019 10h30 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
13/05/2019 14h00 Úc University Of Canberra Ms. Yen Pham
20/05/2019 10h00 Úc Captain Cook Institute Ms. Anna Nguyen
31/05/2019 09h00 Úc Central Queensland University Ms. Johanna Castellaro
24/04/2019 10h00 Úc Torrens University Mr. Quang Nguyen
23/04/2019 09h00 Úc Flinders University Ms. Huyen Tran
10/04/2019 09h50 Úc University Of Western Australia Ms. Trinh Ngo
09/04/2019 09h00 Úc Uts Insearch Ms. Phuoc Tran
03/04/2019 10h00 Úc Blue Mountains International Hotel Management School Ms. Tam Do (Đỗ Lai Tú Tâm)
04/04/2019 09h00 Úc Ozford College Ms. Ivy Nguyen
19/03/2019 09h00 Úc The Hotel School Ms. Hương Nguyễn
07/03/2019 14h00 Úc Phoenix Academy "Ms. Kelly Pattision + Mr. Brian Walsh"
07/03/2019 11h30 Úc St Paul's International College Mr. Alan Choi
04/03/2019 10h30 - 11h30 Úc Kaplan Business School Ms. Vanessa Le
22/02/2019 09h00 Úc Kaplan Business School Ms. Vanessa Le
26/02/2019 09h00 Úc Browns English Language School Ms. Linh Le
24/01/2019 09h00 Úc The University Of Canberra Ms. Yen Pham
15/01/2019 09h30 Úc Central Queensland University Cqu Mr. Ricche Francis
09/11/2018 11h00 Úc Kaplan International Australia Ms. Van Nguyen
23/10/2018 09h30 Úc Tập Đoàn Giáo Dục Navitas Ms. Thao To
26/10/2018 09h00 Úc International College Of Management Sydney Ms. Ngoc Nguyen (Jade)
25/10/2018 15h00 Úc Tập Đoàn Giáo Dục Navitas Ms. Ngoc Nguyen
09/10/2018 08h30 Úc Torrens University Australia Mr. Quang Tran
23/10/2018 9h15 - 10h30 Úc University Of Western Australia Uwa Ms. Trinh Ngo
28/09/2018 11h00 Úc Central Queensland University Mr. Ricche Francis
09/10/2018 16h30 Úc Kilmore International School (Kis) Ms. Naomi Phung
13/09/2018 14h00 Úc Flinders University Ms. Huyen Tran
25/09/2018 09h00 Úc Western Sydney University - Sydney City Campus Mr. Anton RainerSmith
21/08/2018 09h00 Úc Tập Giáo Dục Educo Ms. Trang Nguyen
NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
11/05/2021 14h00 TP Đà ... Canada Manitoba Institute Of Trade And Technology (Mitt)
Đăng ký
11/05/2021 14h00 TP Đà ... Canada Coast Mountain College
Đăng ký
11/05/2021 14h00 TP Đà ... Canada Bow Valley College
Đăng ký
23/04/2021 15h00 TP. HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
23/07/2020 10h00 TP HCM Úc Uts Insearch
Đăng ký
24/07/2020 11h00 TP ĐN Úc The International College Of Management, Sydney (Icms)
Đăng ký
10/07/2020 09h00 TP HCM Úc University Of Canberra
Đăng ký
08/07/2020 14h00 TP ĐN Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
02/07/2020 15h30 TP ĐN Úc University Of Canberra
Đăng ký
29/06/2020 14h15 - 15h00 TP ĐN Úc Uts Insearch
Đăng ký
25/06/2020 09h00 TP HCM Singapore James Cook University Singapore
Đăng ký
24/06/2020 14h00 TP ĐN Canada Taie International Institute
Đăng ký
24/06/2020 09h30 TP HCM Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into
Đăng ký
23/06/2020 09h00 TP HCM Canada Niagara College
Đăng ký
18/06/2020 15h00 TP HCM Úc La Trobe University
Đăng ký
06/03/2020 09h00 TP ĐN Canada Vancouver Community College
Đăng ký
04/03/2020 15h30 TP HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
04/03/2020 09h20 TP ĐN Mỹ Full Sail University
Đăng ký
02/03/2020 09h00 TP HCM Canada Vancouver Community College
Đăng ký
28/02/2020 15h45 TP HCM Canada Comox Valley School District
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm