Ad gửi các câu hỏi và trả lời của sinh viên Phạm Ngọc Quế Anh...Thông tin do Bạn gửi nên Ad chép nguyên văn cho các Bạn xem. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ. 


Me: Good morning Sir. Nice to meet
CO: Nice to meet you too

Me: Here my I20 and passport
CO: Why do you choose this shool?

Me: I choose this school bc it’s top 5 young uni in the U.S. And this school focus on research activities to become great research pub uni. I also bring some my researches, publication written in journal, do you want to see it?
CO: ok no. Do you have letter of acceptance?

Me: Oh my school just give me I20 and in this they wrote I am initial attendance to the main course
CO: You don’t have?

Me: yes, but I will study to the master program b/c I got higher IELTS 6.5
CO: Oh give me your transcript

Me: here you are. My GPA is 3.38 and I’m top 10% graduates with highest score
CO: ok, What do your parents do?

Me: My parents do business about real estate.
CO: What will you do after graduate?

Me: Oh I have an offer to become a lecturer at HCM uni of Edu. After I have Master’s degree my dean offer me a position in my uni
CO: Do you have any relatives?

Me: Yes I have my aunt she lives in Illinois state.
CO: quay qua đánh máy

Me: đợi vài giây, okie you have any questions?  

Sau đó em im luôn, mắt nhìn CO, miệng cười, có điều đánh máy lâu quá em hơi hồi hộp. Lát sau quay qua quăng pp của em vào rổ, lấy giấy hồng và tờ giấy quảng cáo event ở trung tâm education usa giới thiệu cho em và dặn em sắp xếp tới trước ngày học. Lúc này CO áp sát vô kính nói, em cũng làm vậy luôn rồi oh, gật gật okie thank you.

 

GỬI CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI

TDyELq

NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
11/05/2021 14h00 TP Đà ... Canada Manitoba Institute Of Trade And Technology (Mitt)
Đăng ký
11/05/2021 14h00 TP Đà ... Canada Coast Mountain College
Đăng ký
11/05/2021 14h00 TP Đà ... Canada Bow Valley College
Đăng ký
23/04/2021 15h00 TP. HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
23/07/2020 10h00 TP HCM Úc Uts Insearch
Đăng ký
24/07/2020 11h00 TP ĐN Úc The International College Of Management, Sydney (Icms)
Đăng ký
10/07/2020 09h00 TP HCM Úc University Of Canberra
Đăng ký
08/07/2020 14h00 TP ĐN Singapore Kaplan Singapore
Đăng ký
02/07/2020 15h30 TP ĐN Úc University Of Canberra
Đăng ký
29/06/2020 14h15 - 15h00 TP ĐN Úc Uts Insearch
Đăng ký
25/06/2020 09h00 TP HCM Singapore James Cook University Singapore
Đăng ký
24/06/2020 14h00 TP ĐN Canada Taie International Institute
Đăng ký
24/06/2020 09h30 TP HCM Mỹ Tập Đoàn Giáo Dục Into
Đăng ký
23/06/2020 09h00 TP HCM Canada Niagara College
Đăng ký
18/06/2020 15h00 TP HCM Úc La Trobe University
Đăng ký
06/03/2020 09h00 TP ĐN Canada Vancouver Community College
Đăng ký
04/03/2020 15h30 TP HCM Mỹ Shorelight Education
Đăng ký
04/03/2020 09h20 TP ĐN Mỹ Full Sail University
Đăng ký
02/03/2020 09h00 TP HCM Canada Vancouver Community College
Đăng ký
28/02/2020 15h45 TP HCM Canada Comox Valley School District
Đăng ký
xem thêm
Xem thêm
Xem thêm