X

Đăng ký nhận thông tin hữu ích từ New World Education qua Email

__XTemplate fatal error: file [templates/pages/ct-tag.html] does not exist__
Tìm trường và khóa học
NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG
( Du học anh)

CITY UNIVERSITY LONDON
K.HỌC: FOUNDATION

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 10%

NGUYỄN HOÀNG THẮNG
( Du học anh)

MIDDLESEX UNIVERSITY
K.HỌC: FOUNDATION

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 20%

LÊ THỊ HẢI DUYÊN
( Du học anh)

QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST
K.HỌC: PRE-MASTER OF ACCOUNTIN & FINANCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 25%

NGUYỄN THỊ THẢO LINH
( Du học anh)

CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY
K.HỌC: MBA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 52 TRIỆU

NGUYỄN THÙY LINH
( Du học anh)

CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY
K.HỌC: MBA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 52 TRIỆU

NGUYỄN THỊ MINH THÙY
( Du học anh)

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
K.HỌC: HND

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 43 TRIỆU

HUỲNH THỊ NGỌC TUYẾT
( Du học anh)

NORTHAMPTON UNIVERSITY
K.HỌC:
MSC CHILD & ADOLESCENT

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 10%

TỪ THANH THỦY
( Du học anh)

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
K.HỌC: ACCA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 148 TRIỆU

TRẦN VÕ HOÀNG HIẾU
( Du học anh)

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
K.HỌC: ACCA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 148 TRIỆU

DOÃN MINH CHIẾN
( Du học anh)

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
K.HỌC: FOUNDATION

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 100%

VÕ THỊ NHƯ NGỌC
( Du học úc)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY
K.HỌC: MBA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 56 TRIỆU VNĐ

HOÀNG THANH Ý NHI
( Du học úc)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY
K.HỌC: ENGLISH + BA OF COMMERCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 56 TRIỆU VNĐ

NGUYỄN THỊ HỒNG LAN
( Du học úc)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY
K.HỌC: ENGLISH + BA OF COMMERCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 56 TRIỆU VNĐ

TRẦN NHẬT HOÀNG OANH
( Du học úc)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY
K.HỌC: ENGLISH + BA OF COMMERCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 56 TRIỆU VNĐ

TRƯƠNG HOÀI TẤN
( Du học anh)

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
K.HỌC: BA OF FINANCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 100% TUTION FEE

TRẦN MAI TUYẾT NHUNG
( Du học anh)

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
K.HỌC: BA OF

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 30%/3 YEARS

NGUYỄN LÊ NHƯ UYÊN
( Du học anh)

CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY
K.HỌC: MBA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 52,500,000 VNĐ

BỒ THỊ THÚY HẰNG
( Du học anh)

LONDON SCHOOL OF BUSINESS & FINANCE
K.HỌC: ACCA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 148 TRIỆU VNĐ

NGUYỄN MINH MẪN
( Du học anh)

UNIVERSITY OF LINCOLN
K.HỌC: MIB

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 30%

NGUYỄN MINH DŨNG
( Du học úc)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY
K.HỌC: MBA

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 56 TRIỆU VNĐ

NGUYỄN SONG UYÊN
( Du học úc)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY
K.HỌC: ENGLISH + BA OF COMMERCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 56 TRIỆU VNĐ

NGUYỄN THỊ THÁI HIỀN
( Du học úc)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY
K.HỌC: ENGLISH + BA OF COMMERCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 56 TRIỆU VNĐ

NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG NGHI
( Du học anh)

UNIVERSITY OF ULSTER
K.HỌC: BA OF FINANCE

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 105 TRIỆU VNĐ

TƯỞNG VŨ LINH CHI
( Du học singapore)

EASB SINGAPORE
K.HỌC: BA OF BUSINESS

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 70% HỌC PHÍ CHO 4 NĂM HỌC

VÕ THUẬN MINH HUY
( Du học anh)

UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE
K.HỌC: FOUNDATION OF BUSINESS

THÀNH TÍCH: HỌC BỔNG 20% HỌC PHÍ

 


 

 

Đối Tác Trường

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

  • HotLine :

    091 858 3012

    094 490 4477

  •  (08) 39 252 917 - (08) 39 252 957 
    (08) 39 256 917